Provozovatelem tohoto serveru je společnost RedDot Records s.r.o., se sídlem Italská 2315, 272 01 Kladno, IČ: 09721061, Spisová značka: C 341144 vedená u Městského soudu v Praze, datová schránka: xk7ucsu, (dále jen jako “provozovatel”).

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Provozovatel zajišťuje provoz internetových stránek na webové adrese hudebni-inzerce.cz (dále jen jako “server”), které umožňují uživatelům využívat služby serveru, a to zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob.
  2. Uživatel je oprávněn užívat služby serveru za podmínek uvedených v tomto článku.
  3. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která jej používá, která při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto podmínkám nebo která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje.
  4. Provozovatel není zprostředkovatel prodeje. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem, jehož ustanovení jsou uvedena v zákoně č. 89/2012 Sb.
  5. Za obsah inzerátu odpovídá výlučně uživatel (inzerent).
  6. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost uvedených údajů, za kvalitu či původ nabízeného zboží či služby nebo za dodání, převzetí a zaplacení zboží či služby a nepřebírá záruky.
  7. Nabídka zboží a služeb inzerovaná na serveru nesmí nijak zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochranu hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chr