Provozovatelem tohoto serveru je společnost RedDot Records s.r.o., se sídlem Italská 2315, 272 01 Kladno, IČ: 09721061, Spisová značka: C 341144 vedená u Městského soudu v Praze, datová schránka: xk7ucsu, (dále jen jako “provozovatel”).

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel zajišťuje provoz internetových stránek na webové adrese hudebni-inzerce.cz (dále jen jako “server”), které umožňují uživatelům využívat služby serveru, a to zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob.
 2. Uživatel je oprávněn užívat služby serveru za podmínek uvedených v tomto článku.
 3. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která jej používá, která při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto podmínkám nebo která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje.
 4. Provozovatel není zprostředkovatel prodeje. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem, jehož ustanovení jsou uvedena v zákoně č. 89/2012 Sb.
 5. Za obsah inzerátu odpovídá výlučně uživatel (inzerent).
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost uvedených údajů, za kvalitu či původ nabízeného zboží či služby nebo za dodání, převzetí a zaplacení zboží či služby a nepřebírá záruky.
 7. Nabídka zboží a služeb inzerovaná na serveru nesmí nijak zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochranu hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chráněné zájmy nebo jiná práva třetích osob.
 8. Provozovatel není odpovědný za zneužití služeb serveru uživateli či třetí osobou.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv inzerát smazat bez předchozího upozornění.

II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace uživatele provedené na serveru může uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může uživatel zveřejňovat inzeráty nebo je ukládat jako koncepty pro pozdější využití, mazat své inzeráty, zobrazovat inzeráty, které označil jako oblíbené a další.
 2. Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.
 3. Údaje, které může uživatel uvést při registraci a následně spravovat v uživatelském účtu jsou: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, webová stránka, telefonní číslo, heslo, popis uživatele “o mně” a profilový obrázek. Údaje, které nejsou požadované pro registraci, není nutné vyplňovat.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (popřípadě e-mailem a heslem). Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší tyto obchodní podmínky.
 7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozujícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
PRAVIDLA INZERCE

 1. Nabídka zboží a služeb musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Předmětem inzerce smí být pouze zboží nebo služby spojené s hudební tématikou.
 3. Předmětem inzerce nemůže být zejména zboží či služby, které nemohou být předmětem obchodu vůbec nebo jen na základě zvláštního povolení, nebo zboží, s nímž lze nakládat pouze na základě speciálního povolení.
 4. Předmětem inzerce nemohou být dále erotické pomůcky či cokoliv mládeži nepřístupného, předměty vykazující prvky rasové, genderové či jakékoliv jiné nesnášenlivosti, a další.
 5. Uživatel smí nabízet pouze předměty, ke kterým má výlučná vlastnická práva. Pokud by předmět vlastnilo více osob, je potřeba svobodný souhlas všech dotčených osob bez výjimky.
 6. Uživatel smí k inzerátu vkládat pouze obrázky, ke kterým vlastní majetková práva.
 7. Uživateli je umožněno inzerát zpětně upravovat.
 8. Inzerát se zobrazuje po dobu 180 dní. Po této době bude automaticky smazán. Uživatel je o tomto informován e-mailem 7 dní před smazáním inzerátu.
 9. Server slouží výhradně pro soukromou nekomerční inzerci. Pro komerční inzerci je nutné získat souhlas provozovatele.

IV.
OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které uživatel při spolupráci s provozovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Pravidlech zpracování osobních údajů.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Uživatel má povinnost neprodleně smazat inzerát, který pozbyl platnosti z jakéhokoliv důvodu.
 2. Je zakázáno vkládat duplicitní inzeráty.
 3. Veškerá ujednání mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud ujednání obsahuje mezinárodní prvek, pak se vztah řídí právem České republiky.
 4. Všechna práva k webovým stránkám (serveru) provozovatele, zejména autorská práva k obsahu provozovatele, včetně rozvržení stránky, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli.
 5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se smazáním inzerátu nebo se zrušením uživatelského účtu, a to jak v případě provedení těchto kroků uživatelem, tak i provozovatelem z důvodů uvedených v těchto podmínkách nebo zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Při vložení inzerátu do nesprávné kategorie uživatelem je provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění kategorii inzerátu změnit.
 8. Provozovatel je oprávněn monitorovat obsah inzerátů pro kontrolu dodržování podmínek, právních předpisů apod.

Poslední inzeráty:

 • kocanda lukas

  KOUPÍM
  Ahoj všichni. Poskytuji vám finanční prostředky, které jim mohou pomoci uskutečnit jejich sny a ukončit jejich utrpení. Tento fond také …
  Cena: 10 000,00 Kč
 • kocanda lukas

  KOUPÍM
  Ahoj všichni. Poskytuji vám finanční prostředky, které jim mohou pomoci uskutečnit jejich sny a ukončit jejich utrpení. Tento fond také …
  Cena: 10 000,00 Kč
 • kocanda lukas

  KOUPÍM
  Ahoj všichni. Poskytuji vám finanční prostředky, které jim mohou pomoci uskutečnit jejich sny a ukončit jejich utrpení. Tento fond také …
  Cena: 10 000,00 Kč
 • text

  POPTÁVÁM SLUŽBU
  Jsem začínající zpěvák a hledám někoho kdo by byl ochotný napomoct mi se prosadit a napsat mi jeden text k …
  Cena: Zdarma
 • text

  POPTÁVÁM SLUŽBU
  Jsem začínající zpěvák a hledám někoho kdo by byl ochotný napomoct mi se prosadit a napsat mi jeden text k …
  Cena: Zdarma
 • Hledám muže pro zábavu

  OSTATNÍ
  Dobrý den, máte zájem o kvalitní sex (skutečný nebo virtuální) s milou transsexuálkou? Zvu vás do komunity na setkání bez …
  Cena: Zdarma
Zpět na začátek
Zavřete boční panel Offcanvas